علم شهروندی چیست

علم شهروندی، تحقیقات علمی است که به طور کامل یا جزئی توسط دانشمندان آماتور (یا غیرحرفه ای) انجام می شود. علم شهروندی همچنین به عنوان «مشارکت عمومی در تحقیقات علمی»، نظارت مشارکتی و پژوهش مشارکتی نیز توصیف می‌شود که نتایج آن اغلب باعث پیشرفت‌هایی در تحقیقات علمی از طریق بهبود ظرفیت جامعه علمی و همچنین افزایش درک عمومی از علم است. در این راستا این پژوهش در تلاش است تا با مشارکت همگانی و استفاده از ظرفیت اجتماعی جوامع محلی اطراف تالاب خورخوران در شهرستان خمیر، گامی موثر در جهت پایداری اکوسیستم حرا بواسطه پیاده سازی سامانه علوم شهروندی بردارد. همکاری همه گروه های جامعه گامی موثر در تحقق این هدف می باشد.

اهداف علوم شهروندی ​

علم شهروندی که از آن تحت عنوان علم جامعه و یا علم جمعی نیز یاد می شود نوعی روش تحقیق علمی مبتنی بر همکاری فعالانه و نظارت داوطلبانه شهروندان و دانشمندان آماتور می باشد. این مشارکت علمی شهروندان در قالب پروژه های مشارکتی باعث پیشرفت‌های مهمی در تحقیقات علمی، رشد جامعه میزبان، و درک علمی شرکت کنندگان در پروژه های علوم شهروندی می شود.
شرکت فعالانه شهروندان در این پروژه ها باعث می شود تا چالش های پیش روی جامعه و محیط زیست به درستی شناسایی گردد و از این رو امکان بهبود وضع موجود از طریق تسهیل سیاست گذاری آگاهانه مدیران فراهم می گردد.
با حضور و مشارکت در پروژه‌های علوم شهروندی، می‌توانیم بدون داشتن تخصص خاص و بالا، در تحقیقات و پژوهش‌های سنگینی که دانشمندان در موضوعات و زمینه‌های مختلف انجام می‌دهند، سهیم باشیم و در قسمتی از کار، آن‌ها را یاری دهیم. افزایش مشارکت شهروندان در پروژه های علمی باعث ارتقاء تعامل بین دانشمندان حرفه ای و عموم مردم می شود.

شهروندان گرامی......
پیام شهردار
تکمیل پرسشنامه علوم شهروندی

شهروندان ، گردشگران وصیادان گرامی

با مشارکت و تکمیل فرم های زیر ما را در راستای رسیدن به اهداف علوم شهروندی یاری نمایید.

امنیت غذایی(زنان)

بررسی نقش تالاب در تامین امنیت غذایی جوامع محلی از طریق عرضه محصولات آبزیان

ماهیگیری،حراگردی وبرداشت

اهمیت جنگل درتامین معیشت جوامع محلی و اهمیت های فرهنگی و غیر اقتصادی جنگل

عروس دریایی

تاثیر گونه های عروس دریایی بر فعالیت صیادی و هزینه برای صیادان (توسط صیادان پر شود)

گردشگران

- بررسی دیدگاه گردشگران نسبت به اهمیت غذاهای دریایی تالابی به عنوان یک عامل جذب گردشگر

خرده فروشان و رستوران ها

اهمیت صید آبزیان و فعالیت های صیادی تالابی برای واسطه ها،فروشندگان خرد و بخش خدماتی گردشگری